2020.09.07-zastupnyk-Vinnytskoyi-ODA-na-Kyrnasivskomu-zavodi.